Szukaj

0

Schowek:

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC ŚRODOWISKA

Troska o środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zobowiązań Grupy Agora. Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych, dlatego każdego dnia przywiązujemy ogromną wagę do działań na rzecz naszej planety.

 

Czysta woda i warunki sanitarne
Czysta woda i warunki sanitarne

Czysta woda i warunki sanitarne

 • dbałość o wodę wiążąca się z monitorowaniem zużycia wody
 • edukacja na temat problemu wody w Polsce oraz promocja picia wody z kranu
Czysta i dostępna energia
Czysta i dostępna energia

Czysta i dostępna energia

 • dążenie do efektywności energetycznej
 • optymalizacja zużycia energii nieodnawialnej poprzez działania proekologiczne i wprowadzenie nowych rozwiązań
 • stopniowe zwiększanie udziału OZE, do pełnego zaspokojenia operacyjnych potrzeb energetycznych
Zrównoważone miasta i społeczeństwo
Zrównoważone miasta i społeczeństwo

Zrównoważone miasta i społeczeństwo

 • współtworzenie miast inteligentnych dzięki ekologicznym, interaktywnym i funkcjonalnym rozwiązaniom
 • działania na rzecz zrównoważonych miast, ich mieszkańców, adresujące najważniejsze tematy związane z miastami
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 • świadczenie najwyższej jakości usług, odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 • budowanie dobrych i długotrwałych kontaktów z klientami
 • uczciwość i postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etyki oraz transparentność w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi
 • oferowanie produktów i usług dostosowanych do różnych grup klientów
Działanie w dziedzinie klimatu
Działanie w dziedzinie klimatu

Działanie w dziedzinie klimatu

 • poprawianie efektywności energetycznej, korzystanie z energooszczędnych instalacji, dążenie do niezależności energetycznej i korzystanie z OZE
 • włączanie się w szeroką, ogólnopolską i wielosektorową współpracę na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz adaptacji miast Polski do tych zmian
 • edukacja i rzetelna informacja w mediach na temat zmian klimatycznych
Życie pod wodą
Życie pod wodą

ŻYCIE POD WODĄ

 • ograniczanie wykorzystania wody w procesach produkcyjnych
 • edukacja i rzetelna informacja w mediach na temat zmian klimatycznych, w tym np. zagrożonych ekosystemów oceanów i mórz
Życie na lądzie
Życie na lądzie

ŻYCIE NA LĄDZIE

 • rozwój produktów i usług wytwarzanych w sposób nieszkodliwy dla środowiska i przyrody, np. z materiałów pochodzących z recyklingu
 • edukacja i rzetelna informacja w mediach na temat zmian klimatycznych, w tym np. różnorodności biologicznej
 • Wpływ środowiskowy Agory
 • Administracja
 • Kino i gastronomia
 • Reklama zewnętrzna
 • Działalność poligraficzna
 • Projekty prośrodowiskowe

Wybierz temat: