Szukaj

0

Schowek:

Opinia o Raporcie

Szanowni Państwo,

mamy nadzieję, że lektura „Raportu odpowiedzialności za rok 2020 Grupy Agora oraz spółki Agora S.A.” wzbogaciła Państwa wiedzę na temat wpływu, działalności i zaangażowania naszej firmy.

Dialog z interesariuszami, czyli wszystkimi osobami zainteresowanymi działalnością Agory, jest szczególnie ważnym elementem działalności Spółki. Dlatego definiując kluczowe dla Grupy Agora obszary społecznej odpowiedzialności (CSR) i tworząc Raport Odpowiedzialności za rok 2021, chcemy wziąć pod uwagę Państwa sugestie.

W tym celu prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, w której każdy może wyrazić swoją opinię dotyczącą niniejszego Raportu oraz najważniejszych zagadnień jakie Grupa Agora powinna podjąć w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w najbliższym roku.

Na odpowiedzi czekamy do końca października 2021 r.

W razie wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu.

Kontakt .

Mając na uwadze profil i miejsce prowadzenia działalności przez Grupę Agora (grupa medialno-rozrywkowa działająca na terenie Polski): 

1 Prosimy o ocenę poszczególnych zagadnień Raportu pod względem przedstawionych treści – czy są one odpowiednio dobrane i wyczerpujące?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak, ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Ład korporacyjny
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Odpowiedzialność wobec pracowników
Odpowiedzialność wobec otoczenia
Etyka i compliance
Prawa człowieka
Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców
Zaangażowanie społeczne
Wpływ środowiskowy

Poza wyżej wskazanymi aspektami, co według Pani/Pana powinno znaleźć się w „Raporcie odpowiedzialności za rok 2020 Grupy Agora oraz spółki Agora S.A.”? Jakie dodatkowe, niewymienione wyżej aspekty uważa Pani/Pan za istotne na tyle, by opisać je w sprawozdaniu niefinansowym Grupy Agora za rok 2021?

2 Czy ma Pan/Pani uwagi bądź sugestie do „Raportu odpowiedzialności za rok 2020 Grupy Agora oraz spółki Agora S.A.”? Jeśli tak, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w dokumencie podsumowującym kolejny rok?

Prosimy o wpisanie ich poniżej:

3 Prosimy o ocenę elektronicznej wersji raportu. Czy raport on-line prezentuje treści i dane w sposób czytelny i przyjazny?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak, ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie

W razie uwag/sugestii/komentarzy dotyczących elektronicznej wersji raportu, prosimy o wpisanie ich poniżej:

4 W razie uwag/sugestii/komentarzy dotyczących działalności Grupy Agora i Agory S.A. w obszarze społecznej odpowiedzialności (CSR), prosimy o wpisanie ich poniżej: