Szukaj

0

Schowek:

ŚWIADOMI DZIAŁAŃ NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Zdaniem naukowców pewnym jest, że w najbliższych latach coraz wyraźniej będzie widać, jak poważnym problemem jest zmiana klimatu. Dlatego, myśląc o przyszłości naszej firmy, już teraz dążymy ku neutralności klimatycznej i działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Działanie w dziedzinie klimatu
Działanie w dziedzinie klimatu

Działanie w dziedzinie klimatu

  • wrażliwość na kwestię zagrożenia klimatycznego, podnoszenie odporności firmy i jej łańcucha dostaw na ryzyka klimatyczne, edukacja interesariuszy
  • szacowanie wpływu działalności na klimat
  • rozwiązania i działania służące minimalizowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko
  • Wpływ działalności Agory na klimat
  • Polityka środowiskowa Agory i działania na rzecz neutralności klimatycznej

Wybierz temat: