Szukaj

0

Schowek:

DZIAŁAMY ODPOWIEDZIALNIE NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

Jednym z istotnych elementów, które przyczyniają się do rozwoju Agory, są działania społeczne. Spółki, marki i media Grupy Agora od lat realizują szereg działań, inicjatyw i akcji zarówno społecznych, jak i kulturalnych oraz edukacyjnych angażując się także w działalność charytatywną.

Dobre zdrowie i jakość życia
Dobre zdrowie i jakość życia

Dobre zdrowie i jakość życia

 • podnoszenie jakości życia i zdrowia społeczeństwa poprzez dedykowane akcje i inicjatywy
Dobra jakość edukacji
Dobra jakość edukacji

Dobra jakość edukacji

 • działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji
 • wsparcie placówek edukacyjnych, szkół oraz nauczycieli
 • działalność edukacyjna, w tym inicjatywy i kampanie edukacyjne
Równość płci
Równość płci

Równość płci

 • działania wspierające równość kobiet i równe traktowanie
 • inicjatywy wzmacniające udział i rolę kobiet we współczesnym społeczeństwie
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • projekty wspierające innowacyjność, promocję nowych modeli i rozwiązań biznesowych oraz przedsiębiorczości
Mniej nierówności
Mniej nierówności

Mniej nierówności

 • inicjowanie i wspieranie projektów oraz działań służących realizacji celu jakim jest przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej
Zrównoważone miasta i społeczeństwo
Zrównoważone miasta i społeczeństwo

Zrównoważone miasta i społeczeństwo

 • działania na rzecz zrównoważonych miast, ich mieszkańców, adresujące najważniejsze tematy związane z miastami
 • poszukiwanie, wspólnie z administracją publiczną i lokalnymi społecznościami, dobrych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, wspieranie partycypacji społecznej
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 • zapewnianie powszechnego dostępu do rzetelnych informacji dotyczących przestrzegania przepisów prawa w szczególności dotyczących praw człowieka
 • wzmocnienie instytucji oraz organizacji, które przyczyniają się do rozwoju społecznego i społeczeństwa obywatelskiego
Partnerstwa na rzecz celów
Partnerstwa na rzecz celów

Partnerstwa na rzecz celów

 • partnerstwo na rzecz rozwoju, szczególnie edukacji, kultury, sztuki, dziennikarstwa i mediów oraz wspierania równości kobiet i mężczyzn
 • Działamy odpowiedzialnie na rzecz społeczeństwa
 • Zaangażowanie społeczne Agory w 2020 r.
 • Biznes zaangażowany społecznie
 • Kultura i edukacja
 • Społeczności lokalne
 • Walka z dyskryminacją i łamaniem praw człowieka
 • Organizacje społeczne

Wybierz temat: