Szukaj

0

Schowek:

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OTOCZENIA

Nasza etyczna i odpowiedzialna postawa przejawia się nie tylko w relacjach wewnętrznych, ale jest standardem również w naszych relacjach z otoczeniem, w tym w szczególności z klientami, dostawcami towarów i usług, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami oraz uczestnikami rynku kapitałowego.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 • świadczenie najwyższej jakości usług, odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 • budowanie dobrych i długotrwałych kontaktów z klientami
 • uczciwość i postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etyki oraz transparentność w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi
 • oferowanie produktów i usług dostosowanych do różnych grup klientów
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 • przestrzeganie przepisów prawa i międzynarodowych standardów w ramach łańcucha dostaw i przy współpracy z partnerami biznesowymi
Partnerstwa na rzecz celów
Partnerstwa na rzecz celów

Partnerstwa na rzecz celów

 • partnerstwo na rzecz rozwoju, szczególnie edukacji, kultury, sztuki, dziennikarstwa i mediów oraz wspierania równości kobiet i mężczyzn
 • Relacje z otoczeniem
 • Akcjonariusze
 • Odbiorcy i dostawcy
 • Dialog z interesariuszami
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Uczciwa konkurencja
 • Ochrona danych osobowych

Wybierz temat: